MaagDarmLever.nl

Anatomie en aandoeningen binnen het MDL-gebied.

MaagDarmLever.nl

Darm-invaginatie

Er is sprake van darm-invaginatie, als een deel van de darm in het daaropvolgende deel van de darm schuift. Door deze darm-invaginatie ontstaat er een darmafsluiting die de doorstroming van de voedselbrij ernstig belemmert.

Een invaginatie van de darmen kan met tussenpozen treden en zichzelf herstellen. Maar wanneer dit zelfherstel uitblijft, kan de darm-invaginatie zo lang aanhouden dat de bloedtoevoer naar het naar binnen geschoven stuk darm wordt afgekneld. Dit stuk darm kan dan afsterven wat levensbedreigend is.

Invaginatie vindt meestal plaats bij de overgang van de dunne darm naar de dikke darm, waarbij het uiteinde van de dunne darm in het eerste stuk van de dikke darm schuift. Soms echter vindt de invaginatie alleen in de dunne darm plaats. Meestal gebeurt dat dan op meerdere plaatsen tegelijk.

Deze vorm van invaginatie komt meestal alleen bij jonge kinderen voor en dan vooral bij jongens. Bij volwassenen wil er nog weleens invaginatie optreden van de dikke darm in de endeldarm.

Oorzaken darm-invaginatie

Bij kinderen kunnen poliepen in de darm de oorzaak zijn van de darm-invaginatie. Bij volwassenen kan een poliep of darmtumor (darmkanker) de oorzaak zijn. Door de voortstuwende bewegingen van de darm (de peristaltische bewegingen) wordt de poliep of tumor dan richting de endeldarm geduwd, waardoor het darmgedeelte met de poliep of tumor in het daarop volgende stuk darm schuift.

Maar vaak is de oorzaak niet bekend.

Klachten darm-invaginatie

Bij kinderen veroorzaakt invaginatie aanvallen van hevige buikpijn. Het kind zal huilen en vaak braken. Tussen de aanvallen door zal het kind weer rustig zijn, maar er wel vaak bleek en ziek uitzien. Het vele braken kan tot uitdroging leiden, wat weer tot sufheid en weinig plassen leidt. Via de anus gaat vaak bloed en slijm verloren.

Het is zaak snel in te grijpen, omdat het uitgestulpte deel darm anders kan afsterven.

Volwassenen hebben soortgelijke klachten. Ook hier moet snel ingegrepen worden als de invaginatie niet vanzelf herstelt. Het afsterven van een stuk darm kan ernstige consequenties hebben.

Als de invaginatie ontstaat door het uitzakken van het uiteinde van de dikke darm in de endeldarm, kan dit tot ernstige verstopping leiden. Als de endeldarm bekneld raakt bij hard persen, kan de bloedtoevoer afgesloten worden en kunnen er zweertjes ontstaan in de endeldarm.

Diagnose darm-invaginatie

Onderzoek darm-invaginatieDe diagnose darm-invaginatie wordt gesteld aan de hand van de zeer specifieke klachten en aan de hand van lichamelijk onderzoek. Bij kinderen wordt daarna meestal nog een echografie gedaan.

Bij volwassenen wordt een CT-scan gemaakt of een coloninloopfoto met contrast gemaakt. Bij dit laatste onderzoek wordt een contrastvloeistof via de anus in de dikke darm gespoten, waarna een röntgenfoto wordt gemaakt. Door middel van beide onderzoeken kan de darm-invaginatie in beeld worden gebracht.

Lees hier meer over de verschillende darmonderzoeken.

Behandeling darm-invaginatie

Als de invaginatie niet zo erg is, kan tijdens röntgenonderzoek geprobeerd worden het binnenste stuk darm terug te duwen. De kans is dan wel aanwezig dat de invaginatie zich een tijdje later weer herhaalt.

Vaak is er echter een operatie nodig, waarbij de darm voorzichtig wordt teruggeduwd en het aangedane stuk darm wordt verwijderd.

Als de endeldarm uitgezakt is, kan er een rectopexie worden gedaan. Een rectopexie is een operatie waarbij de endeldarm omhoog wordt gehaald en aan het staartbeen wordt vastgehecht.

Google Analytics cookies uitschakelen.