MaagDarmLever.nl

Anatomie en aandoeningen binnen het MDL-gebied.

MaagDarmLever.nl

Dikke darm

Dikke darmDe dikke darm is zo’n anderhalve meter lang en ligt in een soort boogvorm (een omgekeerde U) in de buikholte. De dikke darm bestaat uit 3 delen: de blinde darm (caecum), de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum).

De blinde darm

De blinde darm is het eerste deel van de dikke darm na de dunne darm. In de blinde darm bevinden zich twee grote slijmvliesplooien, die samen de ‘klep van Bauhini’ worden genoemd. Deze slijmvliesplooien fungeren als ‘klep’ die ervoor moet zorgen dat er geen darminhoud terugvloeit naar de dunne darm.

Onderaan de blinde darm hangt de appendix: een blind eindigend wormvormig aanhangsel.

De dikke darm

De blinde darm gaat over in de dikke darm (colon). Het begin van de colon is rechtsonder in de buik. Vandaar gaat de dikke darm recht omhoog tot aan de lever. Daar buigt de dikke darm scherp naar links en loopt dan horizontaal naar de andere kant van het lichaam. Ter hoogte van de milt buigt de darm weer scherp naar beneden.

Eenmaal beneden maakt de dikke darm een bocht naar voren. Daar gaat de dikke darm over in de endeldarm: het laatste stukje dikke darm tot de anus.

De wand van de dikke darm bestaat net als de wand van de dunne darm uit 3 lagen: een dubbele spierlaag om de darm heen, dan een bindweefsellaag en tenslotte een slijmvlieslaag als darmwand. Het slijmvlies van de darm is geplooid en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 4 meter. Dit is beduidend minder dan de dunne darm, maar de dikke darm heeft dan ook niet de ‘vlokken’ die de dunne darm wel heeft.

De bewegingen van de dikke darm

Het voedsel in de darmen wordt langzaam voortbewogen richting de anus. De dubbele spierlaag van de darmen zorgt hiervoor. Doordat de spieren rond de darmen zich afwisselend op verschillende samentrekken en weer verslappen, krijg je een voortstuwende effect. Dit worden de peristaltische bewegingen genoemd.

Bij de dikke darm zien we twee soorten peristaltische bewegingen. De darminhoud wordt door op en neergaande bewegingen heen en weer geschoven. Daardoor is er voldoende tijd om water en zouten uit de dunne massa op te nemen. Door de onttrekking van het vocht dikt de dunne massa in. Zo ontstaat de ontlasting.

Een paar keer per dag zorgen de andere peristaltische bewegingen ervoor, dat de ontlasting naar de endeldarm verplaatst wordt: het laatste deel van de dikke darm. Zit de endeldarm vol, dan moet je naar het toilet.

Het transport van voedsel van het begin van de dikke darm tot aan de endeldarm duurt normaliter 24 uur.

De functie van de dikke darm

De meeste voedingsstoffen worden al in de dunne darm aan het voedsel onttrokken. Een dunne massa onverteerbare voedselresten gaat vervolgens vanuit de dunne darm naar de dikke darm toe. In de dikke darm worden er vervolgens vocht en zouten onttrokken aan de voedselresten. Dit vocht en de zouten worden via het bloed door het lichaam verspreid. Door de onttrekking dikt de massa in en ontstaat de normale ontlasting.

Darmflora

In de dikke darm zitten grote hoeveelheden darmbacteriën: de darmflora. Een gezonde darmflora zorgt ervoor dat er geen schadelijke bacteriën kunnen groeien in de darmen én zorgt ervoor dat de darminhoud gaat gisten en rotten. Bij dit gisten en rotten komen er stoffen vrij die de bewegingen van de darm stimuleren. Bij dit proces komen er ook gassen vrij, die in de vorm van winden het lichaam verlaten.

De darmflora is tevens van belang voor de aanmaak van vitamine K. Via het slijmvlies van de dikke darm wordt de vitamine K in het bloed opgenomen. Vitamine K speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling.

Ontlasting

De ontlasting die uiteindelijk in de endeldarm terecht komt en ons lichaam via de endeldarm verlaat, bestaat uit onverteerbare stoffen, bacteriën, dode darmwandcellen, slijm, galkleurstof en een kleine hoeveelheid water en zouten. Dagelijks wordt er tussen de 100 en 250 gram ontlasting geproduceerd.

Dikke darm aandoeningen

Aandoeningen specifiek aan de dikke darm:

Kijk voor overige ziektes en aandoeningen aan de darmen op de pagina darmklachten.

Google Analytics cookies uitschakelen.