MaagDarmLever.nl

Anatomie en aandoeningen binnen het MDL-gebied.

MaagDarmLever.nl

Overig

Maagdarmlever.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt en zijn familie of vrienden zo uitvoerig mogelijk te informeren over maag-, darm- en leveraandoeningen. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan maag-, darm- en leveraandoeningen tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met maag-, darm- en leveraandoeningen. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Naast de patiënt, zal Maagdarmlever.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van maag-, darm- en leverziekten zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Medworq

Medworq is uitgever van medische websites.

Medworq wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet Medworq door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

Medworq verkrijgt haar inkomsten middels advertenties en sponsoring. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Gerelateerde pagina’s:

Google Analytics cookies uitschakelen.